CREEPS

Creep ဆိုတာကေတာ့ Dota 2 ထဲမွာ hero, building, ward နဲ႔ courier မဟုတ္ရင္ က်န္တဲ့ အေကာင္ေတြကိုေခၚပါတယ္။ သူတို႔မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၃ မ်ိဳးခြဲထားႏိုင္ၿပီးေတာ့ faction (ဂိုဏ္း) တစ္ခုခုကျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ Neutral (ဘယ္ဘက္မွအပါတဲ့ ၾကားေန) နဲ႔ player တစ္ေယာက္ေယာက္က ဖန္ဆင္းထားတဲ့ အေကာင္ေတ ြ(Summon)ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Hero နဲ႔မတူတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ သူတို႔မွာ experience နဲ႔ level မတက္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီမွာေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ experience နဲ႔ gold ကို အသတ္ခံရတဲ့ အခါ အနားမွာရွိတဲ့ ဟီး႐ိုးေတြက ရပါတယ္။ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီရဲ႕ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ modifier ေတြနဲ႔ဆိုရင္ buff/debuff လုပ္လို႔ရပါတယ္။

Creeps ေတြကို lane creeps နဲ႔ Neutral Creeps ခြဲလို႔ရပါတယ္။

Lane Creep

Lane creep ဆိုတာက နာမည္အတိုင္း လမ္းေၾကာင္း ၃ ခုစီကို ခြဲထြက္သြားတဲ့ creep အုပ္စုေတြ (creep wave) ကိုေခၚပါတယ္။ သူတို႔ဦးတည္တာကေတာ့ တစ္ဘက္အသင္းရဲ႕ Ancient ဆိုတဲ့ အေဆာက္အဦးကိုပါ။ Lane creep ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က တစ္ဘက္အသင္းေတြအတြက္ experience နဲ႔ gold ရႏိုင္တာပါ။ Hero တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ အတြက္ last kill ရခဲ့ရင္ gold ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့ AI ျဖစ္တဲ့အတြက္ hero ေတြက creep ကိုကိုယ္သြားေစခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းထိန္းေပးလို႔ရပါေသးတယ္။ Creep control technique မွာဖတ္ရင္ ေတာ့ပိုရွင္းပါလိမ့္မယ္။

Types

Melee, Ranged နဲ႔ Siege ဆိုၿပီး Lane creeps ေတြကို ၃ မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ Melee နဲ႔ Ranged မွာ melee ေတြက အုပ္စုေတာင့္ၿပီး damage နည္း၊ health မ်ားပါတယ္၊ Ranged ေတြကေတာ့ meleeထက္စာရင္ melee creeps ေတြအေပၚ damage ပိုမ်ားၿပီး HP ေသြး နည္းပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ damage သက္ေရာက္မႈက hero နဲ႔ building ေတြအေပၚမွာေတာ့ နည္းပါတယ္၊ အေဝးပစ္ အေကာင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Siege ဆိုတဲ့ creep ေတြကေတာ့ wave ၁၀ႀကိမ္မွာမွ တစ္ႀကိမ္ေပၚတာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ damage က building ေတြကိုအဓိကထားပါတယ္။ အေဝးပစ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ျခား ရန္သူထဲမွာ building ကိုပဲ အဓိကထားပစ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဘက္အသင္းရဲ႕ base (ပင္မစခန္း) ထဲမွာရွိတဲ့ range ဒါမွမဟုတ္ melee barrack (ျမန္မာလိုေတာ့ ဘားတိုက္ပဲေခၚေနၾကတာပဲ… တန္းလွ်ားေပါ့ဗ်ာ) ကိုဖ်က္ဆီးႏိုင္ရင္ ကိုယ့္္ဘက္မွ Super creeps ဆိုတဲ့ damage နဲ႔ ေသြးပိုမ်ားတဲ့ အေကာင္ေတြ စထြက္ပါတယ္။ barrack က်ိဳးတဲ့ လမ္းအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က တစ္ဘက္အသင္း အတြက္ ေပးတဲ့ experience နဲ႔ gold လည္း နည္းသြားပါတယ္။ သတ္ရပိုခက္ၿပီး gold ရတာနည္းသြားတာေပါ့။ ရွိသမွ် ဘားတိုက္အကုန္ကုန္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ Mega creep ျဖစ္သြားပါၿပီ။ lane 3 ခုလုံးကထြက္လာမွာပါ။ Siege creeps က damage ပိုမ်ားလာပါတယ္။

Spawning (ေပၚေပါက္ခ်ိန္)
Lane creep ေတြက game timer 00:00 ျဖစ္တာနဲ႔ စၿပီးေပၚပါတယ္။ ခရာမႈတ္တာနဲ႔ ေပၚတယ္ေပါ့။ စစခ်င္းမွာေတာ့ siege creep ေတြမပါေသးပါဘူး။ ၁၁ ခုေျမာက္ အုပ္မွာမွ စၿပီးေပၚပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ၁၀ အုပ္ေျမာက္တိုင္းမွာ ေပၚပါတယ္။ ဆိုလိုတာက siege creep ေတြက ၅မိနစ္တိုင္းတစ္ခါေပၚတယ္လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ ပထမဆုံးေကာင္ကလည္း ၅မိနစ္မွ စေပၚတာပါ။

Creep အုပ္တစ္ခုမွာ အေကာင္ေရအမ်ားဆုံးက melee creep ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ ၃ ေကာင္ေလာက္ကေန ေနာက္ပိုင္း ၆ ေကာင္အထိထြက္ပါတယ္။ စစခ်င္းမွာ melee 3, ranged 1, siege 1 က ၁၀ခုေျမာက္ wave မွာလာပါတယ္။ အလယ္လမ္းကေတာ့ melee 4 ေကာင္ပါလာပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းတိုးသြားတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Wave 31 ႏွင့္အထက္ (15:00 မိနစ္) – melee creep ၁ ေကာင္တိုး(ေဘးလမ္း)

Wave 61 ႏွင့္အထက္ (30:00 မိနစ္) – melee creep ၁ေကာင္ နဲ႔ siege creep ၁ ေကာင္စီထပ္တိုး (လမ္းအားလုံး)

Wave 79 ႏွင့္အထက္ (40:00 မိနစ္) – ranged creep ၁ေကာင္

Wave 91 ႏွင့္အထက္ (45:00 မိနစ္) – melee creep တစ္ေကာင္ထပ္တိုး။(လမ္းအားလုံး)

ဒါဆိုရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ ၄၅ မိနစ္ဆိုရင္ ၁၀ခုျခား creep အုပ္တစ္ခုမွာ melee 6၊ ranged 2၊ siege 2ျဖစ္ေနပါၿပီ။

Stats

Creep ေတြက exp မရသလို level လည္းမတက္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ HP, damage နဲ႔ သတ္ရင္ရတဲ့ gold ကမိနစ္အလိုက္တိုးလာတာရွိပါတယ္။ ဒါကိုေေတာ့ ဇယားနဲ႔ျပထားေပးပါတယ္။ ပုံမွန္ကေတာ့ ၇မိနစ္နဲ႔ ၃၀ စကၠန႔္တိုင္းမွာ တိုးပါတယ္။

Melee creeps : +12 health, + 1 attack damage, +1 gold bounty
Super melee creeps : +19health, +2 attack damge, +1 gold bounty
Ranged Creeps : +12 health, +2 attack damage, +1 gold bounty
Super ranged creeps : +18 health, +3 attack damage, +1 gold bounty
Siege creeps : ထပ္တိုးမရွိ
Mega creeps : ထပ္တိုးမရွိ

Siege creep ေတြကေတာ့ ထပ္တိုးတစ္ခုပဲရပါတယ္။ ရန္သူရဲ႕ ranged barrack ပ်က္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတို႔မွာ +16 attack damage ရပါတယ္။

Lane creep ေတြကို deny လုပ္တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ Neutral creep သတ္လို႔ေသရင္ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ဆီကရမယ့္ exp ရဲ႕ 25% ကိုပဲ အနီးနားက ရန္သူကရပါေတာ့တယ္။ က်န္တဲ့ 25% ကေတာ့ အနီးမွာရွိတဲ့ မိတ္ေဆြအေကာင္ေတြကရပါတယ္။ gold ကေတာ့ last hit ထိတဲ့ ရန္သူတစ္ဦးတည္းကိုပဲေပးပါတယ္။

Aggro ကိုေတာ့ creep control မွာျပန္ရွင္းထားပါတယ္။

dota 2 logo
300px-Neutral_creeps
For the Forest
500px-Neutral_map
Blue=Small, Medium = green, Large = red, Ancient = yellow

Neutral Creep

Neutral Creep ဒီေကာင္ေတြက ဘယ္ဘက္ကိုမွမပါပဲ သီးျခားရပ္တည္ေနတဲ့ အေကာင္ေတြပါ။ သူတို႔ဆီက gold နဲ႔ exp ရဖို႔အတြက္ပဲ အသုံးဝင္ပါတယ္။ creep အုပ္စုေတြရွိတဲ့ေနရာေတြကို camp (တဲစခန္း) လို႔ေခၚပါတယ္။ Roshan ရွိတဲ့ေနရာကိုေတာ့ den (သားရဲတြင္း) လို႔ေခၚၿပီး သူကိုလည္း Neutral creep လို႔ပဲသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ Camps Neutral creep ေတြအုပ္လိုက္ရွိေနၿပီးေတာ့ small, medium, large နဲ႔ ancient creep ဆိုၿပီးခြဲျခားပါတယ္။

Natural Creeps ေတြက ပြဲစၿပီး ၁မိနစ္မွစေပၚတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္မိတစ္တစ္ႀကိမ္ေပၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေပၚရမယ့္ ေနရာမွာ ward ေတြျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခားတစ္ေကာင္ေကာင္ရွိေနရင္ေတာ့ မေပၚေတာ့ပါဘူး။

ပြဲေစာေစာ level 6 မတိုင္ခင္ Hero တစ္ေကာင္ေကာင္မ်ား Neutral creep သတ္လို႔ေသရင္ respawn ျဖစ္ဖို႔ 26 ေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ Hero တစ္ေကာင္ သူတို႔သတ္လို႔ေသရင္ exp နဲ႔ gold မတြက္ပါဘူး။

ပင္မေတာ့ထဲမွာ
Small ( ၁ စခန္း)
Medium (၂ စခန္း)
Large (၂ စခန္း)
Ancient (၁ စခန္း) ရွိၿပီးေတာ့

ဒုတိယ ဧရိယာမွာ

Medium ( ၁ စခန္း)
Large (၁ စခန္း)
Ancient (၁ စခန္း) ရွိပါတယ္။

Small Camps (Natural Creeps)

CreepsCamp NameGoldExperienceHealthAbilities
kobold small campKobold (5 units)52-671131445Speed Aura
hill troll small campHill Troll (3 units)59-68991450Heal,, Mana Aura
hill troll small campHill Trol and Kobold (3 Units)60-71991400Speed Aura
vhoul small campVhoul Assassin (3 Units)60-72991110Envenomed Weapon
ghost small campGhost (2 Units)62-741161300Frost Attack
harpy small campHarpy (3 Units)71-811071350Chain Lighting

Medium Camps (Neutral Creeps)

CreepsCamp NameGoldExperience (Total)Health (Total)Abilities
centaur medium campCentaur 69-811281250Cloack Aura, War Stomp
wolf medium campWolf 66-781701600Critical Strike, Packleader's Aura
satyr midium campSatyr68-801661800Purge, Mana Burn
ogre medium campOgre 64-1121162300Ice Armor
golem medium campGolem80-1061402560Hurl Boulder, Shard Split

Large Camp (Neutral Creeps)

CreepsCampGoldExperienceHealthAbilities
centaur neutral campLarge Centaur (3 units)85-1001611800Cloak Aura, War Stomp
large satyr campLarge Satyr (3 Units)96-1131782000Purge, Mana Burn, Shockwave, Unholy Aura
large hellbear campHellbear (2 Units)97-1141651650Cloak Aura, Thunder Clap, Swiftness Aura
wildwing large campWildwing (3 Units)78-1021351650Tornado, Toughness Aura
troll large campTroll (5 Units)97-1262192600Ensnare, Raise Dead

Ancient Camps (Neutral)

CreepsCampGoldExperienceHealthAbilities
dragon ancient campDragon (3 Units)176-2242243900Fireball, Splash Attack, Dragonhide Aura
ancient golem campGolem (3 Units)172-1973143795Granite Aura
ancient thunderhide campThunderhide (3 Units)167-1903143000Fenzy, War Drums Aura, Slam
prowler ancient campProwler (3 Units)187-2101952400Prowler Aura, Desecrate, Petrify
CreepsCamp/DenGoldExperienceHealthAbilities
roshanRoshan150-400 + 200 တစ်ကောင်ချင်းအတွက်750+ 20 exp/min5500 + 4 မိနစ်အတွင်း 700 တိုးSpell Bloack, Bash, Slam, Strength of the Immoral

Beta Version.  Last updated on 16th September 2017.

  • Page was created for the love of this game.  Dota 2 content and materials are trademarks and copyrights of Valve or its licensors.  This site is not affiliated with Valve.